WAŻNE INFORMACJE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Budując dom energooszczędny musimy sobie zdawać sprawę, iż zasadniczą różnicą pomiędzy domem energooszczędny a domem budowanym w technologi tradycyjnej jest jakość wykonania. W przypadku złej jakości wykonania robót nie można się łudzić, iż wyjdzie próba szczelności co jest kluczowe w przypadku takich domów. Negatywna próba szczelności jest równoznaczna z brakiem dofinansowania i co gorsza budynek nie będzie oszczędny tak jak został zaprojektowany.

Ważna jest również informacja która jest zaczerpnięta na podstawie doświadczeń naszego zachodniego sąsiada (wybudowali co najmniej 5000 domów pasywnych) iż usunięcie skutków nieszczelności w 90% nie udaje się gdyż są bardzo trudne do wykrycia dlatego jeszcze raz radzimy nie oszczędzać na nadzorze budowy.

Ze względu na fakt, iż budynek musi być wykonany w wysokim standardzie oraz dodatkowo nadzór nad nim jest znacznie droższy powoduje większy koszt całej inwestycji.

Nie zaleca się przy takiej budowie kierownika który sporadycznie zjawia się na budowie. Osoba sprawująca nadzór musi mieć doświadczenie w tym zakresie gdyż wiele rozwiązań zastosowanych w tych budynkach różni się od rozwiązań stosowanych przy budowie domów w technologi tradycyjnej. Nadzór powinien być ciągły tzn. minimum dwie, trzy wizyty na budowie w tygodniu.

Nie zaleca się również przy takiej budowie zatrudniać osobno firm na każdy etap budowy. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie całości robót jednej firmie która wykona wszystkie branże. Na rynku Polskim oczywiste jest że firm które wykonują wszystkie branże jest bardzo mało ale generalnego wykonawcy zadaniem jest zlecenie robót branżowych firmom specjalizującym się w danych robotach. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt iż za całość robót odpowiada główny wykonawca i nie ma prawa tłumaczyć się iż nieszczelności są spowodowane np. złym uszczelnieniem przewodów wentylacyjnych itp. .

Poniżej podstawowe dane oraz wytyczne dla budynku pasywnego:

1. Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja:
Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczała wartości 0,10 W/m2K lub 0,08 W/m2K (w zależności od strefy klimatycznej)
2. Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania:
Okna (oszklenie i ramy) muszą mieć współczynniki U poniżej 0,80 W/(m2K) lub poniżej 0,70 W/m2K (w zależności od strefy klimatycznej),
3. Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku:
Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejszy od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę.
4. Układy i instalacje ogrzewania:
Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze: Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 90% lub 93% – w zależności od strefy klimatycznej). Dodatkowo w Polskim klimacie konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła energii.
5. Układy i instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące odnawialne źródła energii:
Energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne, pompy ciepła lub inne źródła.
6.Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego:

W domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii.