USŁUGI

ZAKRES USŁUG

  1. NADZÓR I ZARZĄDZANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
  2. PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY LUB INSPEKTORA NADZORU
  3. PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO 
  4. DORADZTWO BUDOWLANE
  5. ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, AUDYTY ENERGETYCZNE
  6. BUDYNKI PASYWNE – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, NADZÓR 
  7. KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTOR ZASTĘPCZY